Træning/oplæring

Træning/oplæring

Trænger personalet i din økonomiafdeling til et løft, kan Seize også tilbyde dette.

Gennem mange års erfaring, er der efterhånden bygget mange brugbare modeller og gode arbejdsmetoder op. Det er ofte lidt inspiration og evnen til at anskue tingene fra en anden vinkel, som giver medarbejderne gejsten og modet på opgaven retur igen. Nogle kan måske ikke overskue opgavernes omfang, eller har ikke fået sat sig ind i reglerne, hvorved en opgaver næste kan blive ”farlig” at gå i gang med – også er det nogen gange nemmere at lade den ligge. Der er flere forskellige måder at træne personalet på. Dem som Seize tilbyder, vil enten være som ”intern træning i dit personales egne jobopgaver” eller som decideret ”mentor” for en eller flere personer.

Intern træning:
Her bliver der taget udgangspunkt i eksisterende arbejdsopgaver, formål og metode bliver diskuteret igennem, og en passende model bliver opfundet eller finjusteret. Denne form for oplæring lader folk lære i deres eget tempo og giver dem mulighed for at anvende ny viden med det samme. Der vil blive givet feedback og vejledning om, hvordan yderligere forbedringer kan foretages.


Mentor-ordning:
Normalt indebærer en mentor-ordning en form for uformel overførsel af viden i en længere periode, med nogle face-to-face møder samt understøttes af e-mail og telefonisk kommunikation.

En mentor er en person, man har tillid til og kan konsultere for at få faglige råd og vejledning som kan udvikle én fagligt. Mentoren er normalt en person uden for det umiddelbare team, eller endda en person uden for virksomheden.

Folk kan åbne op for en outsider på måder, som er umulige med en leder - ikke mindst fordi lederen kan være den største hindring for fremskridt. En god mentor er en god lytter, med erfaring til at foreslå praktiske løsninger. Han eller hun skal også sætte et eksempel og udfordre medarbejderens ideer.

Scroll to Top