Rapportering

Rapportering

Få løbende information om virksomhedens økonomiske status. Med en måneds-, kvartals- eller halvårlig rapportering får du i løbet af året et vigtigt overblik på virksomhedens økonomiske status og udvikling.

Med udgangspunkt i data fra jeres økonomisystem, udarbejder vi en rapport, der udover økonomisk status også kan indeholde nøgletal, KPI’er, analyser, målepunkter, estimat og prognoser.

Med løbende økonomirapportering, er det også muligt at prognosticere årets resultat, likviditet, m.m., hvilket gør det muligt at korrigere og handle i tide, hvis det er nødvendigt!

Økonomirapportering kan f.eks. indeholde:

  • Resultatopgørelse
  • Balance (aktiver & passiver)
  • Likviditetsanalyse
  • Salgsstatistik
  • Indtjeningsanalyser
  • Nøgletal, målepunkter, KPI’er
  • Budgetopfølgning og afvigelsesforklaringer
  • Estimat på årets resultat og balance

Er økonomirapportering på adskillige sider for meget, kan vi i stedet udarbejde en one-pager, der på en A4 side samler de vigtigste økonomiske nøgletal og oplysninger.

Udover at rapportering giver det nødvendige økonomiske overblik, sender det også et stærkt ledelsesmæssigt signal, at I løbende kan sende økonomirapportering til f.eks. bestyrelse, bank eller andre vigtige samarbejdspartnere.

Viser den løbende rapportering en sund og positiv økonomi, giver det ro og fokus på udvikling af kerneforretningen. Viser den løbende rapportering derimod en negativ økonomisk udvikling, giver det mulighed for at korrigere og handle før det er for sent!

Scroll to Top