Interim Management / Manager

Som Interim Manager går Seize ind og løser en fastlagt opgave inden for en aftalt tidsperiode.

Behovet kan være som led i en planlagt proces, eller opstå akut som følge af bl.a. sygdom, jobskifte eller krisesituationer.

Opgaverne som Interim Manager vil typisk være én af følgende kategorier:

  • Midlertidigt udfylde stillingen som økonomiansvarlig
  • Yde support, uddannelse og sparring til virksomhedens økonomiafdeling/ledelse
  • Gennemførelse af et projekt, herunder oprydningsarbejde inden for økonomifunktionen

Interim Manageren kan tilføre kompetence og erfaring og er ikke involveret i virksomhedens kultur, hvilket kan være en fordel. Typisk har man også større chance for at se tingene mere objektivt.

Som kunde slipper du for de faste omkostninger, og får alle de vigtige projekter løst.

Scroll to Top